Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony internetowej https://webcapital.dev (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Digital Rep Sp. z o.o., adres siedziby: Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, PL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000915075, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 5252872328, REGON: 389664477.

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

   1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem

   2. nie więcej niż potrzeba

   3. nie dłużej niż potrzeba

   4. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych

 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w przypadkach:

   1. Kontakt za pośrednictwem formularza

    W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi. Jeśli nie posiadasz u nas konta, Twoje dane zostaną usunięte kiedy tylko odpowiemy na Twoją wiadomość.

  1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

  2. Podczas korzystania z Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Rejestrujemy je w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

  4. Strona korzysta z technologii Google reCAPTCHA w formularzach kontaktu, rejestracji konta, przypomnienia hasła oraz ponownego wysłania linku aktywującego konto. Służy to rozróżnieniu czy dane żądanie dokonane zostało przez osobę fizyczną czy też nastąpiło nadużycie przez zautomatyzowane programy / boty. Pomaga to zachować bezpieczeństwo Strony, stanowi zatem nasz prawnie uzasadniony interes i spełnia nasz obowiązek prawny. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  3. Lista dostawców usług, którym przekazujemy dane dostępna jest na stronie https://webcapital.dev/rodo_partners?lang=pl.

 2. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO

   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

   6. Sprzeciw – art. 21 RODO

   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 5.b. można wysłać stosowną wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, reprezentowanego w Polsce przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba zamieszkająca poza granicami Polski może wnieść skargę do organu nadzorczego powołanego w jej kraju zamieszkania.

 3. PLIKI "COOKIES"

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do korzystania z Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

  2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

  3. Cechy plików cookies:

   1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

   2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

   3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

   4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

  4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

  6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

  7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

  8. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

  9. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

  10. Zgoda na użycie ciasteczek statystycznych jest dobrowolna; w dowolnym momencie może być udzielona lub wycofana klikając ten link.